علت از کار افتادن فن ویدئو پروژکتور چه می تواند باشد؟


پاسخ ها

از آنجایی که فن های ویدئو پروژکتور بسیار حساس می باشند و ممکن است به راحتی در اثر کوچکترین ضربه شکسته و آسیب ببینند. و با وجود آنکه فن پروژکتور، تأثیر بسزایی در افزایش عمر مفید دستگاه و قطعات آن دارد، اما گردگیری و سرویس‌های دوره‌ای آن، غالباً از سوی کاربران پروژکتور نادیده گرفته می‌شود. همین موضوع سبب می‌گردد تا فن پروژکتور در طول زمان، به دلیل انباشت گردوغبار دچار خرابی شده و از کار بیفتد. در این شرایط لازم است تا پس از بررسی دقیق دستگاه، اقدامات لازم جهت تعویض و تعمیرات فن پروژکتور آغاز گردد.

پیش از تعمیر فن پروژکتور موارد زیر را بررسی نمایید :

1)تمیزی فیلتر پروژکتور نقش بسزایی در درست کار کردن فن ویدئو پروژکتور دارد. بنابراین فیلتر را بررسی کرده و از تمیز بودن آن مطمئن گردید.

2)اطمینان حاصل کنید که جریان هوا برای پروژکتور مسدود نشده است و بصورت مناسب پروژکتور خنک می گردد.

زود کمک

1400-10-22 12:50:22

پاسخ خود را بنویسید