تمام گوشی های اندروید اگر مشکل شارژ یا سوکت شارژ داشته باشند، برد شارژ تعویض می شود؟


پاسخ ها

رطوبت و آب خوردگی و استفاده بد در نگهداری از گوشی از مهم‌ترین دلایل خرابی برد شارژ است. اما یکی از دلایل اصلی خرابی و تعویض برد شارژ می‌تواند ایراد در سوکت شارژ باشد.

زود کمک

1400-10-29 14:58:41

پاسخ خود را بنویسید