کاغذ کش دستگاه پرینتر خراب است، آیا قابل تعمیر است، و یا باید تعویض شود؟


پاسخ ها

 

کاغذ کش پرینتر مانند بسیاری از قطعات دیگر، به مرور زمان و در پی استفاده های مکرر دچار مشکلاتی می شود که نیاز به تعمیر و تعویض کاغذ کش دارد. ممکن است به دلیل پایان عمر مفید قطعه کاغذ کش امکان ترمیم و تعمیر وجود نداشته باشد در این صورت تکنسین ناچار است که این قطعه را تعویض کند. کند شدن پرینتر، چروک و کرکر شدن کاغذ، گیر کردن کاغذ در پرینتر و شنیده شدن صدای ناهنجار از دستگاه از جمله نشانه های پایان عمر کاغذ کش پرینتر است. بهترین راه برای جلوگیری از خرابی کاغذ کش دستگاه پرینتر، استفاده از کاغذهای مناسب است.

 

زود کمک

1400-10-25 10:57:32

پاسخ خود را بنویسید