R _

ضربه خوردگی دستگاه UPS

دستگاه UPS بر اثر ضربه خوردگی کار نمی کند، آیا قابل تعمیر است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/21-12:42

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

تا زمانی که دستگاه باز و بررسی نشود نمی توان تعیین کرد قابل تعمیر است یا خیر. به همین دلیل UPS باید در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین با تجربه بررسی شود. شما به راحتی می توانید با مراجعه به سایت زودکمک و ثبت درخواست، منتظر تماس کارشناسان زودکمک باشید.

1400/10/21-12:49