R _

تعمیر آنتن تلفن بیسیم

آیا آنتن تلفن های بیسیم قابل تعمیر هستند؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/15-10:04

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

آنتن در تلفن های بیسیم نقش مهمی در برقراری تماس در حالت بیسیم دارد. این قطعه ممکن است در اثر آسیب فیزیکی و هر نوع آسیب دیگر دچار خرابی شود. اگر متوجه شدید که آنتن دهی ضعیف و یا وجود ندارد، ابتدا اطمینان حاصل کنید که پایه تلفن را در محل مناسبی قرار داده اید. در غیر این صورت آنتن تلفن بیسیم شما نیاز به تعویض پیدا می کند. شما به راحتی می توانید برای تعویض فوری آنتن تلفن بیسیم خود، درخواست خود را در زودکمک ثبت کنید.

1400/10/15-10:28