در صورت بدسکتور شدن هارد، قابل رفع است؟


پاسخ ها

دلیل بروز مشکل بدسکتور در هارد به دو دلیل رخ می دهد :
1) مشکلات فیزیکی هارد :  
در این حالت رفع بدسکتور ها در هارد، بسیار پیچیده و سخت است. هارد بر اساس نحوه نگهداری، مدل هارد و غیره دچار بدسکتورهای فیزیکی می‌شود.

2) مشکلات نرم افزاری هارد : 
بدسکتور‌هایی که بوسیله مشکلات نرم‌افزاری ایجاد می‌ شوند را بدسکتور نرم‌ افزاری می‌ نامند. به عنوان مثال :

  •  خاموش شدن ناگهانی سیستم در حین نوشتن اطلاعات توسط هارد
  • ویروسی شدن هارد
  •  بدافزارهای مخرب هم ممکن است باعث ایجاد بدسکتور‌های نرم‌افزاری شوند.

بدسکتور یکی از مشکلات رایج در هارد است در نتیجه اگر هارد شما دچار بدسکتور شد، بهتر است برای رفع مشکل، هارد توسط یک تکنسین بررسی شود.

زود کمک

1400-11-18 13:14:59

پاسخ خود را بنویسید