علت داغ شدن بیش از حد ویدئو پروژکتور چیست؟


پاسخ ها

علت داغ شدن بیش از اندازه ویدئو پروژکتور به دلیل گرمای تولید شده از لامپ ویدئو پروژکتور می باشد که امری طبیعی در پروژکتور های با تکنولوژی لامپ است، یکی از اصلی ترین دلایل داغ شدن بیش از حد پروژکتور، انتخاب محل نامناسب برای نصب آن است. تهویه ی هوا موضوع بسیار مهمی برای سلامت ساختار داخلی پروژکتور و داغ نشدن بدنه آن می باشد. نصب ویدئو پروژکتور باید به گونه ای باشد که دستگاه از 4 سمت خود در هوای آزاد قرار بگیرد. ولتاژهای غیر استاندارد و پیدایش نوسانات ناگهانی برق عامل دیگری است که باعث داغی بیش از حد ویدئو پروژکتور می شود.

 

زود کمک

1400-10-22 13:54:18

پاسخ خود را بنویسید