علت از کار افتادن پنل دستگاه پرینتر چیست؟


پاسخ ها

مواردی که ممکن است موجب خرابی و یا از کار افتادن پنل پرینتر میشوند :

1) قطعی برق و یا خرابی کابل برق

2) به‌روز نبودن درایور پرینتر

3) وارد شدن ضربه به نمایشگر و آسیب فیزیکی پنل پرینتر

4) خرابی برد اصلی پرینتر

5) خرابی کابل فلت و یا خود پنل

زود کمک

1400-10-25 16:36:58

پاسخ خود را بنویسید