از پرینتر بوی سوختگی استشمام می شود، آیا همچنان کار کردن با دستگاه ایراد دارد؟


پاسخ ها

بله ایراد دارد و پرینتر باید خیلی سریع خاموش شود، و دستگاه را به یک مرکز تعمیراتی معتبر تحویل داده تا توسط تکنسین بررسی و تعمیر شود. میتوانید با ثبت درخواست در زودکمک، بدون مراجعه حضوری جهت تعمیر دستگاه خود اقدام کنید.

زود کمک

1400-10-27 09:20:25

پاسخ خود را بنویسید