R _

کار نکردن بلندگوی تلفن

چرا تلفن ثابت روی حالت بلندگو کار نمی کند؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/14-14:58

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

باید ایراد در اسپیکر تلفن باشد که به تعمیرات تخصصی یا حتی تعویض نیاز دارد. بهتر است که در حالت اول بلندگوی تلفن را با دستمالی تمیز کنید تا اگر گرد و غبار موجب انسداد بلندگوهای تلفن شده است مشکل آن برطرف شود. در صورتی که ایراد برطرف نشد یعنی اینکه مشکل از انسداد بلندگوی تلفن نیست به این معنی است مشکل از داخل بلندگوی تلفن است. به همین دلیل تلفن شما باید مورد عیب‌یابی و تعمیرات تخصصی قرار بگیرد. جهت بررسی فوری و پذیرش و تحویل تلفن شما در محل تنها کافی است که درخواست خود را در سایت ثبت کنید. 

1400/10/14-15:34