آیا با خراب شدن و اختلال در دوربین سلفی گوشی، تاچ و ال سی دی گوشی باید تعویض شود؟


پاسخ ها

برخی از مشکلات به خوبی خراب شدن لنز دوربین گوشی را نشان می دهند. مانند کرش کردن دوربین گوشی، تیره بودن عکس ها و صدا دادن لنز دوربین گوشی از دسته مشکلاتی است که راه حل آن تنها تعویض دوربین گوشی است. و زمانی که لازم باشد دوربین یک گوشی تعویض شود، فقط تمام مجموعه‌ای که به عنوان ماژول دوربین گوشی شناسایی می‌شود تعویض خواهد شد.

زود کمک

1400-11-03 15:31:06

پاسخ خود را بنویسید