آیا کنسول ایکس باکس وان ایکس را می شود کپی خور کرد؟


پاسخ ها

کپی خور کردن در کنسول ایکس باکس وان ایکس معنی خاصی ندارد و در کل به معنی نصب بازی بر روی کنسول است. این بازی ها به صورت آفلاین بر روی کنسول ایکس باکس کپی می شود و به آن کپی خور گفته میشود. در این حالت قیمت بازی ها خیلی کم تر است اما قابلیت وصل شدن به اینترنت و آنلاین شدن را نخواهید داشت.

زود کمک

1400-11-13 11:56:18

پاسخ خود را بنویسید