نصب رام بر روی موبایل چه زمانی انجام می شود؟


پاسخ ها

رام گوشی در واقع سیستم عاملی بوده که به کنترل تلفن همراه می پردازد. ممکن است در بسیاری از مواقع مشاهده کرده باشید که گوشی موبایل شما هنگ می کند و نمی تواند به درستی کار کند. در این گونه مواقع گفته می شود که باید به نصب یا تعویض رام گوشی پرداخت تا مشکل برطرف گردد.

 

زود کمک

1400-10-27 15:27:08

پاسخ خود را بنویسید