نمیتوان اطلاعات را از هارد کپی یا استخراج کرد، علت چیست؟


پاسخ ها

یکی از مشکلات بسیار زیاد کاربران هارد عدم جابه جایی اطلاعات هارد یا در واقعیت کپی نشدن اطلاعات هارد می باشد که فایل و اطلاعات را بر روی نمایشگر دستگاه می توانید مشاهده کنید اما زمانی که به یک فایل خاص نیاز دارید، فایل خود را نمی توانید استخراج و یا کپی کنید.

بررسی دلایل رایج کپی نشدن اطلاعات هارد :
•     خراب شدن فریم ویر هارد
•     خراب شدن یک یا چند هد
•     وجود بدسکتور هارد

 

زود کمک

1400-11-19 09:42:06

پاسخ خود را بنویسید