R _

علت خاموش شدن اتوی مو

علت خاموش شدن اتوی مو در حین کار چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/06-11:33

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

اتو مو از آن دسته وسایل برقی است که جریان زیادی از برق را مصرف می کند. در بیشتر موارد دیده شده است که سیم اتو مو می سوزد و کاربرد خود را از دست می دهد. وقتی سیم برق خاصیت خود را از دست بدهد به درستی کار نمی کند یا به طور کلی روشن نمی شود. در صورتی که سیم برق مشکلی نداشته باشد موارد دیگری مانند خرابی ترموستات و خرابی برد از علت های روشن نشدن اتو مو هستند.

تعمیر وسایل برقی مانند اتو مو همیشه به یک دانش فنی نیاز دارد، چون کوچکترین اشتباهی ممکن است هزینه‌های تعمیر آن را بیشتر کند، پس باید دستگاه در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود.

1400/10/06-12:19