R _

علت روشن نشدن کارت گرافیک توسط پاور

علت اینکه پاور، کارت گرافیک کامپیوتر را روشن نمی کند چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/19-09:14

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

ممکن است پاور یا منبع تغذیه معیوب شده باشد که انرژی کافی را برای روشن کردن کارت گرافیک تأمین نمی کند. همچنین ممکن است منبع تغذیه به اندازه کافی قدرتمند نباشد تا نیازهای کامپیوتر را برآورده سازد. بررسی کنید که منبع تغذیه مطابق با مادربرد، پردازنده و کارت گرافیک شما باشد.

1400/10/19-09:20