R _

علت کار نکردن فن کارت گرافیک

علت کار نکردن فن کارت گرافیک کامپیوتر چیست، آیا قابل تعمیر است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/19-11:20

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

دلیل کار نکردن و نچرخیدن فن کارت گرافیک موارد مختلفی دارد که باید یک یه یک چک شود. از گیر کردن اجسام خارجی در فن تا تنظیمات نرم افزاری، همه موارد را باید بررسی کرد. که تمامی این موارد باید بررسی شوند و در صورت خرابی، فن کارت گرافیک حتما تعویض شود.

1400/10/19-11:22