در اثر ضربه یا فشار غیر متعارف، دوربین ارور لنز می دهد، آیا قابل تعمیر است؟


پاسخ ها

لنز دوربین یکی از حساس ترین قطعات این دستگاه ها محسوب می شود. در اثر استفاده نادرست از دوربین، زمین خوردن دوربین، کثیف شدن لنز و به هم خوردن تنظیمات دوربین، مشکلاتی در عملکرد درست لنز دستگاه ایجاد می شود. از جمله رایج ترین مشکلات لنز دوربین شامل موارد زیر می شود :
•     به هم خوردن کالیبراسیون لنز دوربین
•     به هم خوردن تنظیمات لنز دوربین
•     شکستن لنز، می تواند در اثر ضربه یا فشار غیر متعارف اتفاق بیافتد.
•     در باز یا بسته شدن لنز دوربین اختلال ایجاد شده و لنز درست باز و بسته نمی شود.

این موارد ذکر شده از جمله رایج ترین مشکلات لنز دوربین است. با توجه به نوع ایرادات لنز دوربین، راهکار رفع آن ها نیز بررسی دوربین توسط تکنسین متخصص است.

زود کمک

1400-11-12 11:49:37

پاسخ خود را بنویسید