R _

تعمیر و یا تعویض بدنه شکسته سشوار

بدنه سشوار دچار شکستگی شده است، آیا قابل تعمیر و تعویض می باشد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/13-15:26

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

بدنه سشوارها از فلز یا پلاستیک ساخته می شوند. با توجه به مدل های سشوار، فرایند تعمیر سشوار و رفع مشکلات این دستگاه ها متفاوت است. بدنه سشوار بر اثر شکستگی باید تعویض شود اما در بعضی موارد میتوان بدنه سشوار را تعمیر کرد.

1400/10/13-15:26