علت ارور دادن و ثابت شدن چراغ چشمک زن دستگاه پرینتر چیست؟


پاسخ ها

کدهای خطا در دستگاه پرینتر معمولاً وقتی که پرینتر شما ایراد دارد یا کار نمی کند ظاهر می شوند و پیغامی را در پرینتر یا رایانه نشان می دهد. برای جلوگیری از جدی تر شدن مشکل پرینتر، معنای ارور های رایج در پرینتر را پیدا کنید که معنای ارور بستگی به تعداد و نوع ارور دارد تا به شما در دریافت مشکل برای تعمیر پرینتر خود، کمک کند. بهتر است جهت رفع ارور و مشکل بوجود آمده در پرینتر، دستگاه را به یک مرکز معتبر تعمیرات جهت بررسی و رفع مشکل تحویل دهید. میتوانید با ثبت درخواست در زودکمک، بدون مراجعه حضوری دستگاه شما را در محل پذیرش می کنند.

 

زود کمک

1400-10-27 10:06:47

پاسخ خود را بنویسید