کنسول در حین بازی لاک شده، علت چیست؟


پاسخ ها

علت قفل شدن بازی‌ها در کنسول، عدم اجازه کنسول به محتوای بازی است. این مشکل بیشتر در زمانی که به صورت آفلاین در حال بازی باشید، پیش می‌آید. البته ممکن است در حالت آنلاین نیز به این مشکل دچار شوید. اما مشکل قفل شدن دقیقا زمانی پیش می‌آید که شرکت کنسول متوجه شود بازی به صورت غیر قانونی تهیه شده است. به همین دلیل راهی جز غیر فعال کردن بازی‌ها نمی‌ماند و شبکه کنسول تمام بازی‌های آن اکانت را غیر فعال می‌کند. در این حالت برای رفع مشکل باید اکانت بازی‌ را پاک کنید و کنسول را به تنظیمات اولیه کارخانه برگردانید.

زود کمک

1400-11-16 14:41:35

پاسخ خود را بنویسید