علت اینکه مانیتور کلمات را دوتایی نشان می دهد، چیست؟


پاسخ ها

خوشبختانه در بیشتر موارد دوتایی و تار شدن تصویر مانیتور به دلیل مشکلات سخت افزاری رخ نمیدهد و صرفا وجود یک مشکل نرم افزاری نیز ممکن است سبب بروز این مشکل شود.

نحوه رفع مشکل تاری مانیتور در ویندوز :
• راه اندازی مجدد سیستم
• به روزرسانی ویندوز
• به روزسانی کارت گرافیک
• نصب مجدد راه اندازهای (درایورها) کارت گرافیک

اگر بعد از انجام راه حل هایی که ذکر کردیم، قادر به حل مشکل تار شدن تصویر مانیتور در ویندوز نشده اید، به احتمال زیاد مشکل سخت افزاری است. محو و تار شدن تصویر مانیتور، سبب بروز مشکل در فلت تصویر و یا صفحه(پنل) مانیتور ایجاد می شود.

زود کمک

1400-11-09 13:52:07

پاسخ خود را بنویسید