R _

اتصالی کردن ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور در حین کار اتصالی کرده و ازش دود بلند شده، آیا قابل تعمیر است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/22-09:15

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

ویدئو پروژکتور در حین کار به صورت ناگهانی اتصالی کرده و خاموش میشود که این موضوع میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. باید دستگاه در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود تا دلیل اتصالی کردن پروژکتور مشخص شود. تنها با ثبت درخواست تعمیر در زودکمک، کارشناسان ما در اسرع وقت برای بررسی ویدئو پروژکتور با شما تماس می گیرند.

1400/10/22-09:28