R _

علت تنظیم نشدن اپیلیدی روی دور تند

علت اینکه اپیلیدی روی دور تند تنظیم نمی شود، چه می تواند باشد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/11-15:02

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

یکی از مشکلات متداول اپیلیدی این است که در مواقعی ممکن است دستگاه از نظر ظاهری کاملا سالم باشد اما زمانی که آن را روشن می کنید، موها را از بین نمی برد و اپیلیدی قدرت کافی ندارد. در این صورت احتمالا باید موتور اپیلیدی ایراد داشته باشد. به همین دلیل اپیلیدی باید در یک مرکز تعمیراتی معتبر و توسط تکنسین بررسی شود تا در صورت نیاز نسبت به تعمیر و تعویض موتور اپیلیدی اقدام کرد.

1400/10/11-15:26