R _

خط زن ماشین اصلاح

خط زن ماشین اصلاح به درستی عمل نمی کند، علت چه می تواند باشد؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/11-10:33

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

ماشین های اصلاح اگر به طور منظم روغن کاری و تمیز نشوند و یا بیش از حد خیس شدن تیغه ها نیز باعث می شود که تیغه ها کند و خراب شوند. اگر خط زن ماشین اصلاح به درستی عمل نمی کند ممکن است ایراد از موتور ماشین اصلاح باشد که در صورت نیم سوز شدن موتور، تیغه ها سرعت و قدرت لازم را جهت اصلاح ندارند.

1400/10/11-10:51