R _

علت روشن نشدن و قطعی سوهان برقی

علت روشن نشدن و قطعی دستگاه سوهان برقی چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/12-10:47

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

 

علت اصلی خرابی سوهان برقی، پر شدن هندپیس با گرد ناخن است. مشکل روشن نشدن سوهان برقی باید به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. روشن نشدن سوهان برقی می تواند دلایل مختلفی مانند خرابی موتور سوهان برقی که قطعه حساس و آسیب پذیری است و یا خرابی کابل برق دستگاه سوهان برقی داشته باشد. علت قطعی دستگاه سوهان برقی هم می تواند ایراد در برد دستگاه سوهان برقی، و یا اتصال کابل برق باشد.

1400/10/12-10:50