علت خاموش شدن ناگهانی دی وی دی پلیر، چیست؟


پاسخ ها

اگر بخواهیم ایراد خاموش شدن ناگهانی دی وی دی پلیر را رفع کنیم، ابتدا باید ساختار فنی یک دی وی دی پلیر را بررسی کنیم.

خاموش شدن ناگهانی دی وی دی پلیر در اکثر موارد به علت خرابی در دو قسمت ایجاد می‌شود :

1) خرابی در بخش پاور یا تغذیه دی وی دی پلیر  :
وظیفه بخش پاور تامین ولتاژ تغذیه بخشهای مختلف دستگاه است. خرابی بخش پاور ایرادهای مختلفی مثل روشن نشدن، دیر روشن شدن، خاموش شدن ناگهانی پس از چند دقیقه کار را ایجاد می کند.

2) خرابی در بخش سیستم کنترل :
بخش سیستم کنترل در دی وی دی پلیر وظیفه کنترل قسمت‌های مختلف را بر عهده دارد. ایجاد حالت استندبای، کنترل برد پاور از جمله وظایف بخش سیستم کنترل یک دی وی دی پلیر است.

زود کمک

1400-11-07 10:53:48

پاسخ خود را بنویسید