علت اینکه دی وی دی پلیر با کنترل کار نمی کند، چیست؟


پاسخ ها

مکانیزم دیسک شامل چند قطعه اصلی مانند سینی دیسک، موتور لودینگ، چرخ دنده، تسمه و چند سنسور و سوئیچ است. نیروی محرکه مکانیزم توسط موتور لودینگ تولید و توسط تسمه انتقال قدرت سینی دیسک را باز و بسته می کند. سنسورها و سوئیچ‌ها وضعیت مکانیزم را به بخش کنترل گزارش می‌دهند. هر گونه ایراد و خرابی در سنسور ها و سوئیچ ها سبب کار نکردن دی وی دی پلیر می شود.
البته در قدم اول باتری و سالم بودن کنترل را بررسی کنید.

زود کمک

1400-11-07 12:46:53

پاسخ خود را بنویسید