علت جفت نشدن دی وی دی پلیر با بلوثوث در چیست؟


پاسخ ها

برای اینکه بلوتوث، عملکرد درستی را از خود نشان دهد، به سخت افزار و نرم افزار دستگاه بستگی دارد. بنابراین اگر دستگاه های شما نتوانند با یک زبان بلوتوثی مشترک با یکدیگر رابطه برقرار کنند، در نتیجه قادر به جفت شدن به هم نیستند. اما مشکلات سخت افزاری احتمال دارد باعث جفت نشدن دو دستگاه شود که شامل :

1) ایراد در دانگل بلوتوث
2) ایراد در برد کانکت

زود کمک

1400-11-10 15:24:31

پاسخ خود را بنویسید