R _

خرابی DVD Writer کامپیوتر

DVD Writer کامپیوتر خراب و از کار افتاده است، آیا قابل تعمیر است؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/18-12:28

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

ایراداتی مانند نخواندن CD و DVD  توسط DVD Writer و باز نشدن درب DVD Writer از نشانه های خرابی در DVD Writer کامپیوتر است. که تنها راه برطرف کردن مشکل تعویض DVD Writer است.

1400/10/18-12:47