R _

علت خاموش شدن ناگهانی دستگاه پول شمار

علت خاموش شدن ناگهانی دستگاه پول شمار چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/22-14:12

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

دلایل مختلفی می‌تواند باعث خاموش شدن ناگهانی دستگاه پول شمار شود. مواردی که باعث از کار افتادن دستگاه پول شمار می‌شوند عبارت اند از نوسانات برقی، فشار مضاعف به دستگاه پول شمار و استفاده بیش از حد.

 

1400/10/22-14:29