R _

علت ارسال نکردن فکس از دستگاه فکس

دستگاه فکس، فکس میگیرد اما ارسال ندارد، علت چیست؟

ارسال شده از زود کمک   1400/10/23-12:22

پـاسـخهــا

Message User Image
زود کمک

یکی از ایرادهای رایج در دستگاه فکس، ارسال نشدن فکس است. دلایل و عوامل مختلفی باعث میشود که فکس ارسال نشود و کاربر با مشکل مواجه شود.

مهم ترین عواملی که باعث ارسال نشدن فکس میشوند عبارتند از :

1) بروز قطعی در اتصالات دستگاه فکس

2) بروز قطعی در مودم

3) مشکل در ارتباط بین مودم و خط تلفن

 

1400/10/23-12:35