آیا می شود از تاچ و ال سی دی یک گوشی که از نظر سایز با گوشی دیگر برابر است، برای مدل های دیگر استفاده کرد؟


پاسخ ها

خیر. تاچ و ال سی دی فقط در مدل خود موبایل می شود استفاده کرد. راه حل بعدی که پیش رویتان قرار دارد مربوط به فروختن گوشی با ال سی دی شکسته می‌شود. بدین منظور باید به یک مرکز تعمیراتی معتبر موبایل مراجعه کنید که گوشی های خراب و ال سی دی شکسته را خریداری می‌کنند. این مراکز با خرید گوشی، تاچ و ال سی دی شکسته آن را جدا کرده و دیگر از اجزای سخت افزاری مناسب آن در تعمیرات دیگر گوشی های مشابه استفاده می کنند.

زود کمک

1400-10-29 15:48:36

پاسخ خود را بنویسید