آیا میتوان کنسول را Update کرد؟


پاسخ ها

بله، آپدیت کردن کنسول بازی امکان پذیر است. و برای آپدیت کردن کنسول شما دو روش آنلاین و آفلاین وجود دارد.

زود کمک

1400-11-16 12:08:31

پاسخ خود را بنویسید