علت ظاهر شدن حالت شکستگی بر روی صفحه ی تلویزیون، چیست؟


پاسخ ها

در صورت وارد شدن ضربه‌ای به صفحه نمایش تلویزیون، باعث شکسته شدن پنل می شود. ساختار پنل تلویزیون به گونه ای است که در صورت ضربه خوردن و شکستن در هیچ برند و مدلی قابل تعمیر نیست و فقط باید تعویض شود. اما البته دیگر مشکلات پنل تلویزیون مانند آبخوردگی پنل تلویزیون، آسیب دیدگی فلت های انتقال دهنده تصویر و غیره، قابل تعمیر هستند.

 

زود کمک

1400-11-05 13:57:37

پاسخ خود را بنویسید