هارد ضربه خورده است و در حین کار صدا می دهد، آیا قابل تعمیر می باشد؟


پاسخ ها

اصلی‌ترین دلیلی که باعث می‌شود هارد به صدا بیفتد ضربه خوردن هارد و آسیب دیدگی هد می‌باشد. در حال حاضر امکان تعمیر هارد وجود ندارد زیرا هد دستگاه معیوب شده و به مرور زمان از کار میوفتد. فقط در صورتی که اطلاعات موجود در هارد برای شما مهم است باید هرچه زودتر قبل از اینکه هارد از کار بیافتد جهت بازیابی اطلاعات اقدام کنید.

زود کمک

1400-11-18 11:38:59

پاسخ خود را بنویسید