اطلاعات گوشی اندروید پاک شده است، آیا قابل بازیابی است یا خیر؟


پاسخ ها

بازیابی اطلاعات گوشی اندروید در حال حاضر تا اندوید 8 امکان پذیر است و اندورید بالای 8 امکان پذیر نیست. و بازیابی اطلاعات گوشی های آیفون هم به طور کلی امکان پذیر نیست زیرا امنیت آیفون اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی دهد.

زود کمک

1400-11-17 14:12:04

پاسخ خود را بنویسید