در صورت آسیب دیدن قاب و لولای لپ تاپ امکان تعمیر وجود دارد؟ یا باید تعویض شود؟


پاسخ ها

در مورد تعمیرات لولا و قاب باید گفت که به طور کلی، اصلی ترین آسیب وارده بر لولا و قاب، شکستن آن بوده و در این صورت لپ تاپ باید توسط تکنسین بررسی شود تا به جوش و ترمیم شکستگی بدنه و لولای لپ تاپ بپردازد. در غیر اینصورت اگر به تشخیص تکنسین قاب یا لولا قابلیت ترمیم را نداشتند باید تعویض شوند.

زود کمک

1400-11-30 16:43:02

پاسخ خود را بنویسید