هارد ضربه خورده و شناسایی نمی شود، امکان تعمیر هارد وجود دارد؟


پاسخ ها

تعمیر هارد ضربه خورده در ۹۵ درصد موارد امکان پذیر نیست یا اگر شانس تعمیر داشته باشد، در بیشتر موارد هزینه زیادی دارد و باید از تعمیر هارد صرفه نظر کرد. به همین سبب، تنها در صورتی که اطلاعات روی هارد برای شما مهم باشد، باید به بازیابی اطلاعات هارد ضربه خورده اقدام کرد.

در اثر ضربه خوردگی چه مشکلاتی برای هارد بوجود می آید :

•  خراب شدن هد هارد 
•  خراب شدن موتور هارد
•  خراشیده شدن پلاتر
•  ناپایدار شدن هارد

زود کمک

1400-11-17 13:41:35

پاسخ خود را بنویسید