علت کار نکردن ریموت کنترل تلویزیون، چیست؟


پاسخ ها

کار نکردن کنترل هوشمند تلویزیون، ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد.
دلایل کار نکردن ریموت کنترل تلویزیون :

  • تمام شدن باطری ریموت کنترل
  • خراب شدن ریموت کنترل
  • ایراد در برد دستگاه گیرنده

برای رفع مشکل کار نکردن کنترل تلویزیون، پس از شناسایی مشکل می توان اقدامات درست را انجام داد. بنابراین در وهله اول باید باتری کنترل  را بررسی کرد.

زود کمک

1400-11-06 09:48:32

پاسخ خود را بنویسید