علت از کار افتادن پورت HDMI در تلویزیون، چیست؟


پاسخ ها

به طور کلی دقیقا مشخص نیست که پورت HDMI تلویزیون به چه علت از کار می افتد یا چرا عملکرد درستی ندارد. اما میتوان عوامل مختلفی را در بروز این مشکل موثر دانست. به عنوان مثال :

• نوسانات برق و یا استفاده نکردن از محافظ برق
• متصل کردن دستگاه های غیر استاندارد به پورت HDMI
• تلویزیون در زمان مونتاژ و تولید مشکل داشته است.
• استفاده از کابل های HDMI بی کیفیت

 

زود کمک

1400-11-06 15:06:03

پاسخ خود را بنویسید