آیا امکان بازیابی اطلاعات در صورت پریدن ویندوز لپ تاپ وجود دارد؟


پاسخ ها

بعضی از کاربران ویندوز لپ تاپ این تجربه را داشته اند که پس از مدتی و به دلایلی ویندوز می پرد و یا بالا نمی آید. در کل ریکاوری و بازیابی اطلاعات پس از پریدن ویندوز امکان پذیر است و بهترین کار این است که لپ تاپ خود را سریعا خاموش کنید و همچنین از ریختن مجدد اطلاعات به شدت دوری کرده و جهت بازیابی اطلاعات لپ تاپ به یک مرکز معتبر بازیابی اطلاعات مراجعه کنید.

زود کمک

1400-12-07 10:13:59

پاسخ خود را بنویسید